Information och checklistor innan sändning

Här hittar ni den information ni behöver för att genomföra en sändning eller ett digitalt evenemang.  Här finns information om hur det grafiska materialet bör vara producerat för att passa vår studio, en kort beskrivning av de olika kompetenserna som involveras i en studiosändning samt lite kort om vad ni kan tänkas hinna med under er tid i studion.

Grafiskt material

Allt presentationsmaterial (PPT, Keynote) som ska visas i studion och i sändning behöver produceras i förväg och finnas tillgängligt som filer. Filerna levereras till oss på USB. Det är viktigt att alla filerna är tydligt sorterade och uppmärkta. Att hantera material tar längre tid än en kan tro, se därför till att ha avsatt tid för detta innan er sändning. Om ni använder något speciellt typsnitt i er grafiska profil behöver även detta bifogas vid leverans av presentationer. 

Personal i studion

I alla våra grundpaket ingår det tekniker för att genomföra en enklare sändning anpassad för den studion. Under respektive studio står det vilka tekniker som ingår i grunden. Ibland kräver dock sändningen att fler kompetenser kopplas på. Här nedan kan ni läsa om de olika teknikernas roll i studion.

Vad hinner ni med?

Vad hinner ni med på en halv- respektive heldag i studion? I mångt och mycket beror det på vilken typ av produktion ni ska göra men framför allt hur väl förberedda ni är inför sändningen. För den enklaste sändningen där ni har en till två talare och moderator kan en halvdag fungera fint. Upplägget för dagen kan då disponeras som:

 • 2 timmar repetition samt genomgång av grafiskt material
 • 30 min teknisk ställtid
 • 1 timme livesändning
 • 30 min teknisk ställtid samt avslut i studion

Vid en ordinarie livesändning där ni har tre till fyra olika programpunkter (paneldiskussioner, demos, föreläsning) är minst en heldag att rekommendera i studion. Upplägget för dagen kan då disponeras som:

 • 08.00-10.00 Tillgång till studion, inläggning av material samt teknisk genomgång
 • 10.00-12.00 Repetition med moderatorer
 • 12.00-13.00 Lunch
 • 13.00-14.00 Genomdrag med deltagare
 • 14.00-14.30 Teknisk ställtid
 • 14.30-16.30 Sändning
 • 16.30-17.00 Teknisk ställtid samt avslut i studion
Tiden går verkligen fort i våra studios så fundera noga hur mycket tid ni vill och behöver avsätta för repetitioner. Tänk på att allt ska rymmas inom er bokade studiotid, vilket även inkluderar inläggning av videomaterial och bilder i våra datorer. Om ni har mycket grafiskt material, många filer, kommer det ta längre tid, vilket minskar tiden för repetition.

Nedladdning

Här kan ni ladda ned möbelpaket, översiktsritning samt pixelmapp som PDF-filer till vår studio.